หน้าแรก พระธรรมทูต กรรมการบริหาร ปฏิทินงานบุญ ติดต่อ ประวัติวัดฯ
Watthai Norway ( วัดไทยนอร์เวย์ )
Trondheimsvegen 582
2016 Frogner
Norge
Telefon:( +47) 63 82 01 03 / 63 82 01 30 / 91 74 66 85 / 93 42 03 87
Kontonummer: 1286.44.70120
Kontoinnehaver: Den Thailandske Buddhistforening
Email:watthainorway@hotmail.com
Fax: 63 82 01 31