พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ ปฎิบัติศาสนกิจ ร่วมอัญเชิญพระธรรมเจดีย์พระไตรปิฏกที่เก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 2000 ปี สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยไปต่างประเทศ เป็นประธาน วันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อ นครเวียงจันทร์