โขนการบินไทย โดยพนักงานการบินไทย แสดงในงานอุปสมบทสืบทอดอายุ

พระพุทธศาสนา รุ่นที่ 2 ปีพศ.2557 ณ วัดไทยนอร์เวย์ ออสโล กรุงออสโล

ประเทศนอร์เวย์