พระครูสุทธกิตติคุณ (สุเทพ กิตติวัณโณ) เจ้าอาวาสวัดขวัญสะอาด ฉะเชิงเทรา บรรยายธรรม แก่เนกขัมมบารมี ณ วัดไทยนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์