พาพระใหม่เดินธุดงค์ 2 โยชน์ ณ ประเทศนอร์เวย์

คณะสงฆ์วัดไทยนอร์เวย์ได้เดินธุดงค์จากเมื­อง Frongner จุดหมายที่เมือง Sørumsand เพื่อบิณฑบาตและแวะฉันภัตตาหารเพลเสร็จแล้­วเดินทางกลับรวมระยะทางไปกลับ 32 กิโลเมตร (2โยชน์) เพื่อให้พระสงฆ์ที่บวชใหม่ได้สัมผัสบรรยาก­าศการเดินธุดงค์ในต่างประเทศด้วยสภาพอากาศ­ที่เย็น(อุณหภูมิประมาณ 14-19 องศาเซลเซีย) อีกทั้งยังได้ฝึกความอดทนทางกายและจิตใจ รวมถึงสัมผัสธรรมชาติริมแม่น้ำ Glomma