พิธีบรรพชาอุปสมบทสองพี่น้อง Erling และ Emil 

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557

ณ พระอุโบสถวัดไทยนอร์เวย์  ประเทศนอร์เวย์