พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560

-----------------
วัดไทยนอร์เวย์

---------------
วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560

-----------------