วัดไทยนอร์เวย์ถือวันสิ้นเดือนเป็นฤกษ์มงคลนำสาธุชนร่วมสวดมนต์ต้อนรับเดือนใหม่ทุก ๆ เดือน จึงขอเชิญร่วมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา โดยพร้อมกัน ณ วัดไทยนอร์เวย์ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป