หน้าแรก พระธรรมทูต กรรมการบริหาร ปฏิทินงานบุญ ติดต่อ ประวัติวัดฯ
 


ขอเชิญสาธุชนผู้มีศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัดไทยนอร์เวย์ กองละ 299 โครน
มหากฐิน มหาทาน มหาบารมี บุญกฐินเป็นบุญพิเศษ 1 ปี มีครั้งเดียว
แจ้งเป็นเจ้าภาพได้ที่: วัดไทยนอร์เวย์
ติดต่อสอบถาม: พระวิมลศาสนวิเทศ โทรศัพท์ 91746685, พระปลัดพิชิตชัย ญาณวีโร โทรศัพท์ 91995165