วิธีการสมัครเป็นสมาชิก วัดไทยนอร์เวย์ (Den Thailanske Buddhistforening)