หน้าแรก พระธรรมทูต กรรมการบริหาร ปฏิทินงานบุญ ติดต่อ ประวัติวัดฯ

 

มื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป นำเนกขัมมบารมี เดินจงกรม บริหารจิต และเจริญปัญญา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล # ด้วยอำนาจกุศลผลบุญครั้งนี้ ขอให้ท่านปราศจากโรคาพาส จิตใจชื่นบาน สมหวังดังมโนรสปรารถนาทุกประการ