งานบุญประจำปีของชาวเมือง Odda Norway พระสงฆ์ 7 รูป จากวัดไทยนอร์เวย์ ออสโล และวัดไทยนอร์เวย์ บาร์เก้น พร้อมสาธุชนได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายต้นผ้าป่า และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา