กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา" วัดไทยนอร์เวย์ ประจำปี 2559 พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ