ยินดีต้อนรับ / Velkommen

AnnualMeeting

             ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 / Last ned årsrapport 2017

ภาพมุมสูงในหน้าซัมเมอร์ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ พระประธานในอุโบสถ หลวงพ่อแจ้ง ศาลา ร. ๕

ภาพมุมสูงในหน้าซัมเมอร์ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ พระประธานในอุโบสถ หลวงพ่อแจ้ง ศาลา ร. ๕