ยินดีต้อนรับ / Velkommen

ภาพมุมสูงในหน้าซัมเมอร์ อุโบสถวัดไทยนอร์เวย์ พระประธานในอุโบสถ หลวงพ่อแจ้ง ศาลา ร. ๕