หน้าแรก พระธรรมทูต กรรมการบริหาร ปฏิทินงานบุญ ติดต่อ ประวัติวัดฯ


 

ภาพหมู่คณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุม
ยามค่ำ วัดไทยนอร์เวย์
เดินธุดงค์
 วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓
วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓
มื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป นำเนกขัมมบารมี เดินจงกรม บริหารจิต และเจริญปัญญา น้อมถวายเป็นพุทธบูช...(เพิ่มเติม)

พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระมหาคำสิงห์ คเว...
พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระมหาคำสิงห์ คเว...
พิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 50 ปี พระมหาคำสิงห์ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ สาขาบาร์เก้น

กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของเยาวชนและเด็ก จากศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย วัดไทยนอร์เวย์